Cửa Dành Cho Các Phòng thể thao

Cửa Dành Cho Các Phòng thể thao - Sẵn sàng lắp đặt, để trám bít tại chỗ

Cửa dành cho các Phòng thể thao của Hörmann tuân thủ các quy định phòng tránh tai nạn của Đức ("Schulen") (Trường học) của Đức, bảo hiểm tai nạn theo luật định (GUV), quy định S1. Cửa này có khả năng chống nảy theo tiêu chuẩn DIN 18032 và được phê duyệt bởi "Forschungs- und Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen, Stuttgart (FMPA)". Khung cửa gồm có các ống chữ nhật ổn định có các thanh gia cố nằm ngang và được trang bị tối ưu để trám bít tại chỗ. Các đối trọng và các bộ phận chặn đệm đảm bảo vận hành cửa an toàn và rất dễ dàng. Cửa dành cho các cơ sở thể thao được lắp vào lối ra và được lắp phẳng vào tường trong của hành lang. Chúng đu đưa vào hành lang trong khi mở và không đụng vào hành lang khi mở ra.