Cửa Dành Cho Dự Án Xây Dựng
Fire-Rated Doors to British Standard
Fire-Rated Doors to British Standard

Tải xuống PDF

Cửa Đa Năng Bằng Thép
Cửa Đa Năng Bằng Thép

Tải xuống PDFCửa Dành Cho Dự Án Xây Dựng - Một lợi thế cạnh tranh nhờ vào năng lực và một chư

Qua nhiều thập niên, Hörmann đã không ngừng mở rộng chương trình chống cháy của mình, dẫn đến phạm vi sản phẩm hoàn chỉnh hiện nay: cửa kín khói phủ kính hoàn toàn, các bộ phận khung cửa lồng nhau T30 và T90 bằng thép và nhôm, cửa chống cháy bằng thép lắp phẳng và cửa chắc chắn làm bằng thép và thép không gỉ. Một đối tác cung cấp mọi giải pháp - để hoạch định an toàn trong các dự án xây dựng Cùng với dòng sản phẩm đa dạng này, Hörmann cũng cung cấp các giải pháp cá nhân với sự cho phép đối với những tình huống cụ thể Liên hệ chúng tôi! Các chuyên gia có kinh nghiệm hỗ trợ Bạn từ giai đoạn dự án và giải thích kỹ thuật đến nghiệm thu xây dựng cuối cùng.