Cửa bên gara
Sectional Garage Doors
Sectional Garage Doors

Tải xuống PDF

Up-and-Over Garage Doors
Up-and-Over Garage Doors

Tải xuống PDFCửa bên gara - Cửa nâng lên và đẩy vào và cửa phân đoạn phù hợp

Ngôi nhà của Bạn sẽ đẹp hơn nếu có hình thức chúng hài hòa. Vì lý do này, Hörmann cung cấp các cửa bên gara khớp với cửa gara. Cửa bên là một sự bổ sung chức năng cho gara của Bạn, nhưng nó không được làm giảm hình thức của căn nhà của Bạn dù là nhỏ nhất. Cửa bên rất thực tiễn nếu Bạn muốn tiếp cận đồ dùng trong gara mà không phải mở cửa gara. Đây cũng có thể là trường hợp khi đường chạy xe của Bạn ngắn và chiếc xe thứ hai của Bạn thường đậu trước gara, cản trở khả năng tiếp cận cửa. Ở đây một lần nữa, cửa bên cung cấp một giải pháp tiện lợi.