Liên hệ
Home >  Liên hệ

Liên hệ


Trụ sở chính:

Lô B2, khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn,
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại: + 84 241 384 8655/ 8656
Fax:+ 84 241 384 8658
Di động: + 84 9 496 38 228

Email: info.han@hormann.vn
Website: www.hormann.vn


Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Phòng 402, 216 Nguyễn Thị Minh Khai
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 8 66812505