Home >  Vietbuild 2014 International Exhibition

Vietbuild 2014 International Exhibition

Kính mời quý khách đến thăm gian hàng của Hormann tại Hội trợ triển lãm quốc tế Vietbuild 2014

Địa điểm: Trung tâm hội trợ triển lãm Sài Gòn (SECC)
Địa chỉ: 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thời gian: Từ 18 đến 22 tháng 06 năm 2014

Thời gian khai mạc: 9:00 ngày 18 tháng 06 năm 2014
Thời gian kết thúc: 7:00 ngày 22 tháng 06 năm 2014
Thời gian đón khách: Từ 8:30 đến 7:00

Gian hàng của Hormann Việt Nam: Số 472 đến 531 hội trường A1