Chúng Tôi Quan Tâm Đến Môi Trường
Home >  Chúng Tôi Quan Tâm Đến Môi Trường

Hörmann có trách nhiệm đối với môi trường và tương

Là một công ty sở hữu gia đình, Hörmann nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với các thế hệ tương lai, cũng như đối với nhân viên, sản phẩm của mình, tài nguyên thiên nhiên và môi trường của chúng ta. Ngày nay chúng tôi có thể chấp nhận thách thức này hơn bao giờ hết.


Các thiết bị xây dựng được sản xuất bền vững

Các thiết bị xây dựng được sản xuất bền vững

Các sản phẩm và quy trình sản xuất của Hörmann cũng như toàn bộ tổ chức được đánh giá và phát triển thêm liên tục. Điều này áp dụng đồng đều đối với chất lượng, hiệu quả sử dụng năng lượng, bảo vệ môi trường và sức khỏe cũng như sự an toàn lao động. Tất cả nhân viên của Hörmann góp phần vào những mục tiêu chung này trong các hệ thống đảm bảo chất lượng toàn vẹn, quản lý các vấn đề môi trường, năng lượng và an toàn lao động theo các tiêu chuẩn DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 và BS OHSAS 18001. Một hệ thống phân cấp phẳng và sự giao tiếp cởi mở và tin tưởng hỗ trợ các hệ thống quản lý đã lập ra.


Có lợi cho môi trường - Giảm trên 16000 tấn CO² mỗ

Có lợi cho môi trường - Giảm trên 16000 tấn CO₂ mỗ

Ví dụ như Hörmann giảm lượng khí thải CO2 hàng năm khoảng 16000 tấn bằng cách sử dụng năng lượng tái sinh. Ngoài ra, các cơ sở của Hörmann sẽ được kết nối trực tiếp với các trạm phong điện địa phương ở bất kỳ đâu có thể trong tương lai. Những bước này sẽ giúp chúng tôi giảm hiệu ứng cacbon lâu dài bằng cách tạo ra một đường lối mà chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi.


Công nghệ đổi mới, các hệ thống thông minh - Để bả

Công nghệ đổi mới, các hệ thống thông minh - Để bả

Chúng tôi đang đầu tư vào một tương lai sạch với các trạm cấp nhiệt sd năng lượng sạch sáng tạo tại nhiều nhà máy của Hörmann và một hệ thống quản lý năng lượng thông minh. Những biện pháp này giúp giảm lượng khí thải CO2 một cách bền vững và cũng tăng cường sự nhận thức lâu dài về môi trường của tất những người có liên quan.


Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên đồng thời cải thiện

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên đồng thời cải thiện

Hörmann cam kết bảo vệ môi trường đến chi tiết cuối cùng: Việc kiểm tra kỹ các hoạt động hàng ngày của chúng tôi là cách duy nhất để tìm ra những lĩnh vực có thể tinh chỉnh để tiết kiệm năng lượng hơn nữa và bảo tồn tài nguyên của chúng ta một cách có ý thức hơn. Sự cam kết không ngừng với việc bảo vệ môi trường này là dễ dàng nhận thấy trong các biện pháp chẳng hạn như sử dụng giấy tái chế và hậu xử lý trung hòa CO2 hoặc tái chế bao bì vận chuyển.


Các sản phẩm bền vững dành cho các dự án tồn lại l

Các sản phẩm bền vững dành cho các dự án tồn lại l

Từ giai đoạn thu mua nguyên liệu thô đến sản xuất và cuối cùng là, hậu cần, vận chuyển - Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên đóng vai trò quan trọng trong mọi giai đoạn tại Công ty Hörmann.

Hörmann đã và đang sản xuất các sản phẩm của mình một cách thân thiện với môi trường. Các thiết bị xây dựng được sản xuất và có chứng nhận bền vững, chẳng hạn như cửa đa năng
, có thể được tìm thấy trong các dự án xây dựng đổi mới: Unileverhaus và Spiegel-Haus tại Hafencity của Hamburg là hai ví dụ nổi tiếng về định hướng bền vững này.

Các sản phẩm của Hörmann cũng được sử dụng trực tiếp trong các dự án bảo vệ khí hậu
chẳng hạn như cửa thép Hörmann trong các cối xay gió.


Tải xuống dưới dạng PDF

Tải xuống dưới dạng PDF

Brochure: We think green